Gospel Readings

Gospel Readings for the Act of Consecration of Man as of Easter 2021

EASTER SUNDAY

May 13, 16        John 16: 22-33

Pentecost/Whitsun

May 23, 24, 25        John 14: 23-31

TRINITY II

ST. JOHNSTIDE

June 24            Mark 1: 1-11

June 27            John 3: 22-36

July 4                Matthew 3: 1-17

July 11             Luke 3: 1-19

July 18             John 5: 31-38

TRINITY III

July 25             Mark 8: 27- 9:1    

August 1           Matthew 7: 1-29

August 8           Luke 15: 1-32        

August 15         Luke 9: 1-17

August 22         Luke 18: 35-43

August 29          Mark 7: 31-37

September 5     Luke 10: 25-37

September 12   Luke 17

September 19   Matthew 6: 19-34

September 26    Luke 7: 11-17

MICHAELMAS

September 29    Matthew 22: 1-14

October 3            Matthew 22: 1-14

October 10         Ephesians 6: 10-20

October 17         Revelation 12: 1-17

October 24         Revelation 19: 11-16

TRINITY IV

October 31         Revelation 1: 1-20

November 7       Revelation 3: 14-22

November 14    Revelation 7: 9-17

November 21    Revelation 22: 12-21

ADVENT

November 28 Luke 21: 15-36

December 5 Luke 21: 15-36

December 12 Mark 13: 24-37

December 19 Luke 1: 26-38

CHRISTMAS

December 25 Midnight Matthew 1: 18-25

December 25 Dawn Luke 2: 1-20

December 25 Day John 21: 15-25

December 26 Acts 6: 8-15

December 27 John 21: 15-25

December 28 I John 1: 1-10

December 29 I John 1: 1-10

December 30 I John 4: 7-16

December 31 I John 4: 7-16

January 1 I John 1: 1-14

January 2 I John 1: 1-14

January 3 Luke 2: 21-40

January 4 Luke 2: 21-40

January 5 Acts7: 48-60

EPIPHANY

EPIPHANY DAY January 6 Matthew 2: 1-12

January 9 Matthew 2: 1-12

January 16 Luke 2: 14-52

January 23 John 2: 1-11

January 30 Matthew 8: 1-13

Archived

Gospel Readings for the Act of Consecration of Man as of February 4, 2021:

Trinity 1

February 7 Matthew 20: 1-16
February 14 Luke 18: 18-34
February 21 Matthew 4: 1-11
February 28 Matthew 17: 1-9

Passiontide

March 7 Luke 11: 14-36
March 14 John 6: 1-15
March 21 John 8: 1-12

Palm Sunday

March 28 Matthew 21: 1-11

Maundy Thursday

April 1 Luke 23: 13-32

Good Friday

April 2 John 19: 1-15

Holy Saturday

April 3 John 19: 16-42

Easter Sunday

April 4 Mark 16: 1-18
    

The Christian Community in the Greater Toronto Area

The Christian Community in the Greater Toronto Area